Działalność

Zakres działania Sekcji:

 • prowadzenie zajęć szachowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży gimnazjalnej i dorosłych,
 • promowanie gry w szachy na obszarze gminy, powiatu oraz województwa wykorzystując hasło promocyjne Królewskie Miasto – Królewska Gra na zasadzie kojarzenia Dobczyc z Grą w Szachy,
 • organizowanie i współorganizowanie turniejów szachowych o zasięgu gminnym,powiatowym i wojewódzkim,
 • organizowanie wyjazdów na rozgrywki ligi szachowej,
 • organizowanie kursów instruktora szachowego,
 • organizowanie wyjazdów na turnieje szachowe odbywające się poza terenem działalności Sekcji,
 • pozyskiwanie dotacji i grantów na organizację zajęć i turniejów szachowych,
 • organizowanie wycieczek o charakterze historycznym i patriotycznym.


 • Piszą o nas:

  Miesięcznik Gminy i Miasta TAPETA