Sekcja gimnastyczna 60+

Terapia ruchowa dla osób trzeciego wieku w ramach programu „Droga do zdrowa TKKF”.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki od godziny 18:00-18:45.

Grupa liczy 21 kobiet. Sekcja powstała w 2005 roku. Tworzymy zgraną grupę, organizujemy spotkania towarzyskie z okazji dnia seniora, dnia kobiet, świąt.